*Click “download” để tải ứng dụng Camera Control: download

* Hướng dẫn download và cài đặt: 
  1.  Click Download, sau khi download xong thic click “Open” để tiến hành cài đặt
                 

  2. Sau khi cài đặt xong, mở ứng dụng và vào mục setting copy code tương ứng để gửi cho UCBI Service để được cung cấp Activation Code.

  3.  Sau khi nhận Activation Code từ UCBI, tiến hành submit và sử dụng ứng dụng.